En tekst af Carl Fredrik Reuterswärd bragt i kunstmagasinet Paletten (1968) hedder Mellemrummet og handler ligesom konceptværket Prix Nobel om forholdet mellem kerne og skal, form og indhold. Afslutningen lyder:

"Med andre ord vil jeg påstå, at De finder sted. Uden om og inden i Dem. Men frem for alt finder De sted i et "mellemrum" mellem Deres "udenom" og Deres "indeni". Dem selv!"

I Reuterswärds værker er det, man normalt opfatter som centralt, ofte udeladt. Han afbilder tomrum og nicher. Positioner, der paradoksalt nok er afgørende for, at man overhovedet kan tale om fylde. I Mellemrummet taler han om positionen mellem vores "udenom" og vores "indeni" - det samme gælder værker som "Nu læser I det som jeg har streget over", "Tåget" eller "Oändligheten minus ett". Han retter betragterens opmærksomhed mod det fraværende og bytter rundt på oplevelsens poler, således at det centrale med ét forekommer perifert eller sekundært og overfladisk. Fraværets æstetiske potentiale er koncentreret i Reuterswärds eksperimenter med "interletters" - tegn, der udgør mellemrummet mellem de normalt accepterede skrifttegn.
 

Et berømt eksempel på Reuterswärds "fravær" er annoncen "Carl Fredrik Reuterswärd. Closed for Holidays 1963-1972", som kunstneren indrykkede i New York Herald Tribune. I sin essaysamling Bildstorm beskriver Torsten Ekbom begivenheden ganske fyndigt: "CFR tog på ferie og smækkede butiksdøren i. Og 'poesien' kom han aldrig tilbage til. Sine billeder fandt han siden hen i tomrummet mellem bogstaverne." Man kan måske tænke på den danske digter Peter Laugesen, der i et digt til sine forbilleder blandt andet nævner nogle stykker, som kender til kunsten "at skrive med tomhed". Tomhed, som i de enkelte typers hulning. Laugesen hylder en gruppe digtere, som i sin praksis interesserer sig for og engagerer sig i selve trykketeknikken og bogens fysiske tilblivelse. På lignende vis arbejder Reuterswärd. Og han interesserer sig ikke blot for tomheden i tegnene, men også mellem dem. Interfigures og interletters.

Closed for Holidays, New York Herald Tribune, 19.-20. januar 1963

Språket mellan bokstäverna (1956)

I Stil är bedrägeri - den store Reuterswärd-portrætbog fra 2004 - skriver Susan Sontag: "Inden i tankerne er der et sprog. Inden i sproget er der sætninger. Inden i sætninger er der ord. Inden i ordene er der bogstaver" Lingvister kunne gå videre ad linjen og tale om morfemer, men Reuterswärds går en anden vej og taler i stedet om "mellembogstaver". "Det, som kunstnere - til forskel fra forskere og videnskabsmænd - opdager, er 'genkendelsen'", skriver Sontag. Det at opleve noget, som vi kendte til på forhånd, forfra. "Reuterswärd opdagede rummet, som grænser op til bogstaverne. Det rum, som skabes i kraft af, at et bogstav grænser op til et andet." Mellembogstaverne udgør et alternativt alfabet med langt flere tegn end det kendte. De fleste genkender vi konturerne af og synes næsten at kunne læse, men mere sjældne konstellationer vil volde dobbelt besvær. Tegnet mellem Q og Q for eksempel. Et sted i sit essay spørger Sontag, om man mon kan skrive med mellembogstaver. Svarer giver Hanna Eglinger andetsteds i Stil är bedrägeri: ja, men det vil kræve mellemrum mellem mellembogstaverne. Når det gælder Reuterswärds værker, er det altid værd at overveje, hvornår man egentlig skal tage tingene alvorligt.

<< | >>

Det osedda alfabetet (1986)