Prix Nobel (1960)


"Punktum, Punktum, Komma, Punktum, Spørgsmålstegn, Paaaareeentes - - - - - - - - - - komma - - - - - paaaareeentes slut" lyder en central passage i Carl Fredrik Reuterswärds forestilling om en "tiltrædelsesforelæsning ved Det svenske Akademi". "Sådan tegnes Nikolaj", får man lyst til at tilføje, fordi billede og tegn hos Reuterswärd netop forenes i en kombination af leg og knivskarpt koncept. Værket med den lange pause indgår i Prix Nobel . Det findes i adskillige trykte udgaver samt i pladeindspilning - Bonniers Författarskivor - fra 1963, og består udelukkende af punktummer, kommaer, kolonner, spørgsmålstegn, udråbstegn osv. Tegn, der, alt efter hvor man står, enten indrammes af eller selv omgiver sprogets betydningsdannelser.
 

I På samma gang og antologien Nya Linjer sammenstiller Reuterswärd tekster bestående af fire ord fra vidt forskellige områder. Uden "som-klister og ord-abonnement", som han selv skriver i Essayer , men en næsten videnskabelig undersøgelse af sammenhængen mellem samklang og sammenstilling. Og når man lytter til Reuterswärds oplæsning, opdager man, at teksterne har såvel en lydlig som en visuel side, hvor man egentlig blot forventer sig en konceptuel litteratur, møntet på intellektet.

"Konceptkunst før begrebet overhovedet fandtes", kalder Torsten Ekbom det i interviewet og udnævner samtidig Reuterswärd til en mesterlig entertainer. Mikroteksterne fungerer på en gang som afdæmpede ordtapeter med dekorativ grafisk funktion og som afsæt for ukontrollerede associationskæder. Jo færre semantiske bindinger, der knytter sig til det enkelte ord, desto flere bliver tolkningsmulighederne. Det ensomt stående ord har allerflest chancer for at hæfte sig til andre.

På samma gång (1961)

Angående disciplinen ombord (1958)

Abra Makabra, I lagens namn og Angående disciplinen ombord hedder de litterære værker fra 1950'erne, og de var ligesom Öyvind Fahlströms samtidige Bord skridt på vejen fra en surrealistisk, absurdistisk poesi til et decideret konkretistisk arbejde med sprogmaterialet. I både I lagens namn og På samma gång finder man Reuterswärds "lyriske tapeter" - eller "kompressioner", som han også kalder dem. Teksterne er flygtige, en slags følelsesforladte idékataloger eller inventarlister, og de lader sig kun fastholde visuelt, blad for blad. I Essayer sender Reuterswärd sine tapeter af sted med følgende bemærkning: "Substantiver, verber, pronominer, adjektiver, præpositioner, kasus, imperativer, konjuktioner, adverbier, tempus, participformer osv. uddeles hermed URESERVEREDE OG TØRRE."

VIP fra 1963 er udgivet under en af Reuterswärds mange signaturer, "Göta Kanal". Omslaget indikerer pop art, men indeni finder man snarere et værk af mangestemmig, dadaistisk karakter. En collage af anmelderroser, titler på nye bøger og annoncer for dagligvarer - "GRÅT INTE SARA", "HÄLSAN KRÄVER MERA FISK!". I forordet skriver udgiveren - Carl Fredrik Reuterswärd - om Göta Kanals baggrund for at skrive VIP: "Göta Kanal var ingen gås; hun stod vagt om vandet - om plasket fra epokens crawl og butterfly og lod helt naturligt i en udsøgt kombination af affekt og fakta sine følelser KANALISERE ud. Og i kraft af denne bemærkelsesværdige evne tager Göta skridtet fuldt ud - og ind i litteraturen." Med VIP begynder "CFR-agenturen" - som Alain Jouffroy kalder ham i Stil är bedrag - at røre på sig. Reuterswärd deler sig op i en hel hær af agenter - Charles Lavendel, Arnold Forel Pratt-Müller, Fridolin Vogelsang osv. - som tilsammen udfolder sig i næsten alle tænkelige æstetiske udtryksformer. Et "kollektivt korpus i stadig bevægelse, en slags regering uden stat, som smutter ind i de sprækker, der adskiller alle de eksisterende magter", som Jouffroy omtaler Reuterswärd i sit portræt "Låt oss ta reda på vad generalagenten för Utopia har i agendan".

En anden, der har bemærket Reuterswärds muldvarpevirksomhed er Lasse Söderberg. I sit essay "Om sinnestillståndet - nio anteckningar om Carl Fredrik Reuterswärd" beskriver han elegant Reuterswärds bevægelse mellem egne signaturer: "Kunsten at forsvinde ved at vise sig. CFR er til og manifesterer sig i billeder, bøger, optrædener af forskellig slags. Hans værk viser, at han er til (ligesom det senere vil vise, at han har været til). Men i samme øjeblik, han manifesterer sig på en af sine mange måder, forsvinder han også. Det er i virkeligheden bare signaturen, der står tilbage..."

Med annoncen "Carl Fredrik Reuterswärd closed for holidays 1963-1972" forlod Reuterswärd i store træk poesien. I hvert fald var det slut med digte, remser og ordspil i bogform. Tekstkunst var han dog langt fra færdig med. Fra midten af 1960'erne udvikler Reuterswärd sine alternative alfabeter bestående af mellembogstaver , og lader i øvrigt hele tiden ord og tegn indgå i sine konceptuelle værker. Og i en periode i 1960'erne benytter han desuden bogen som alternativt udstillingsrum for forskellige litterære koncepter. Hans artists' books - kunst i bogform - udfolder sig i sprækken mellem tekst- og billedkunst og er som hans konceptuelle værker i øvrigt på én gang selvreflekterende og aktivistisk udadvendte.

I 1988 vendte Reuterswärd tilbage til litteraturen med erindringsbogen Titta! Jag är osynlig, fulgt af Alias Charlie Lavendel 1952-1961 (1996) og Closed for holidays - memoarer (2000). Bøgerne gennemgår sagligt i glimt og anekdoter Reuterswärds liv, men bringer uundgåeligt tankerne i retning af det mere udspekulerede koncept "Människor jag mött" og "The Complete list of Invented Artist". Endeløse rækker med navne på personer - henholdsvis faktive og fiktive - fra samtidens New York. Mr. & Mrs. Dittenogdatten i det uendelige. Punktum, punktum, komma, punktum... Det har aldrig været nødvendigt for Reuterswärd at skjule noget mellem linjerne.

>>

Svårigheten att skriva jag, Perspektiv nr. 3, 1959

Remembrandt. f. 1960