Abrahamsson, Bengt: Mina minnen av Öyvind Fahlström. A och O skriftställeri 2001

Ask, Jonas: "Befria litteraturen" in 00tal nr. 16. 00tal 2004

Avery-Fahlström, Sharon: Öyvind Fahlström - The installations. Cantz 1995
xx
Beckman, Erik
: Inlandsbanan. Modernista 2002

Beckman, Erik: Kyss er! Bonnier 1969

Beckman, Erik: känner vi igen oss. Erik Beckman-sällskapet 1998

Beckman, Erik: Varifrån dom observeras. Bonniers 1966

Beckman, Åsa: "Två. Certifikat" in Jag själv ett hus av ljus. Albert Bonniers 2002
xx
Bengtsson, Mats G
. : "Den svala bilden", Gorilla nr. 1. Bonniers 1966

Bengtsson, Mats G.: Det är bara en kvar. Bonniers 1965

Bengtsson, Mats G.: "Fantomen på Stora Operan" in Paletten nr. 1. Paletten 1968

Bengtsson, Mats G.: "Metafor och metonymi" in Paletten nr. 3. Paletten 1969

Bengtsson, Mats G.: Nutcracker - sex kvartetter. Bonniers 1964

Bengtsson, Mats G.: "Robert Kennedy (lotta) och Stokely Carmichael (kuk) seglar ikapp" in Konstrevy nr. 3. Konstrevy 1968

Bengtsson, Mats G.: "Vårt externa nervsystem", Gorilla nr. 1. Bonniers 1966

Bengtsson, Mats G.: Äventyr i Riemannsrummet. Bonniers 1966

Bolander, Arne: "Poesi i nuet - samtal om poesi 2" in Ord och Bild nr. 4. Ord och Bild 1963

Borja-Villel, Manuel J.: Öyvind Fahlström - Another Space for Painting. Museu d'Art Contemporani de Barcelona 2001

Borum, Poul: Poetisk Modernisme. Stig Vendelkærs Forlag 1966

Borum, Poul: "Tanker omkring eksperimentet" in Vindrosen nr. 3. Gyldendal 1966

Börjel, Ida: Sond. Bonniers 2004
xx
Cage
, John : Om ingenting. Bonniers 1966

Edwards, Folke: "Svenskt 60-tal. Eufori och indignation" in Nordiskt 60-tal. Nordiskt Konstcentrum 1991

Edwards, Folke: "Vilken roll spelar konsthandeln?" in Paletten nr. 4. Paletten 1967
xx
Ekbom, Torsten
: Bildstorm. Bonniers, Stockholm 1994

Ekbom, Torsten: En galakväll på operan. Bonniers 1969

Ekbom, Torsten: "Flödesdiagram från rum 235 ("Vindtunnlarna") in BLM nr. 10. Bonniers 1966

Ekbom, Torsten: "Flödesdiagram för alternativt grönt" in Gorilla nr. 2. Bonniers 1967

Ekbom, Torsten: Negationer. Bonniers 1963

Ekbom, Torsten: "Romanen som verklighetsforskning" in Ord och Bild nr. 6. Ord och Biild 1962

Ekbom, Torsten: Signalspelet - en prosamaskin. Bonniers 1965

Ekbom, Torsten: Spelmatriser för Operation Albatross. Bonniers 1966

Ekbom, Torsten: Spelöppning. Bonniers 1964

Ekbom, Torsten: Staden med de elva portarna. Bonniers 2002

Ekbom og Bengt af Klintberg, Torsten: Cabaret Hodell - en vänbok. Fischer & Rye 1989

Ellerström, Lars: "Bengt Emil Johnson och orden" in Horisont nr. 6. Horisont 1986

Eriksson, Helena: Skäran. Bonniers 2001

Eriksson, Helena: Strata. Bonniers 2004
xx
Fahlström
, Öyvind: Bord - dikter 1952-55. Lejd 1999

Fahlström, Öyvind: "Bris" in Rondo nr. 3. Bonnier 1961

Fahlström, Öyvind: "Capogrossi" in Konstrevy nr. 4. 1956

Fahlström, Öyvind: "Hätila ragulpr på fåtskliaben" in Bord - dikter 1952-55. Lejd 1999

Fahlström, Öyvind: "Hätila ragulpr på fåtskliaben" in Ord och Bild 1-2. Ord och Bild 1998

Fahlström, Öyvind: "Kunst, liv, samfund, skole, videnskab, teknik, økonomi osv." in Pejling af modernismen. Gyldendal 1962

Fahlström, Öyvind: "Monumentalt miniatyrmåleri" in Konstrevy nr. 4-5. 1952

Fahlström, Öyvind: Om livskonst o.a.. Bonniers 1970

Fahlström, Öyvind: "Spel med tecken" in Gorilla nr. 1. Bonniers 1966

Fahlström, Öyvind : "Ta vara på världen" in BLM nr. 7. Bonniers 1966

Fahlström, Öyvind: Öyvind Fahlström. Bonniers 1967

Fahlström, Öyvind: "Öyvind Fahlström, Svezia - XXXIII Biennale di Venezia". Moderna Museet 1966
xx
Gassilewski
, Jörgen : "Bobb - om Öyvind Fahlströms diktning" in Ord och Bild nr. 1-2. Ord och Bild 1998

Gassilewski, Jörgen: Cedern. Bonniers 1992

Gassilewski, Jörgen: "Efterord", Bord - dikter 1952-55. Lejd 1999

Gassilewski, Jörgen: "Plocka löss" in Texst. Konstfack 2004

Granath, Olle: Öyvind Fahlström. Moderna Museet 1979

Gripenberg, Catharina: Ödesmjuka belles lettres från en till en. Nordstedts 2002

Gustavsson, Krister: "Involution eller revolution i poesifabriken" in Ariel nr. 3. Ariel 2004

Götselius, Thomas: "Dekreativ dikt" in Lyrikvännen nr. 1-2. FiB:s Lyrikklubb 1998
xx
H
allberg, Anna: "Den enda tillåtna poesin?" in DN 27/2. Dagens Nyheter 2004

Hallberg, Anna: Friktion. Bonniers 2001

Hallberg, Anna: "Metaforen - bättre förr om åren" in DN 6/12. Dagens Nyheter 2003

Hallberg, Anna: "Poesi och politik" in DN 12/9. Dagens Nyheter 2002

Hallberg, Anna: på era platser. Bonniers 2004
xx
Hammarberg
, Jarl: AJN. Bokmaskinen 1983

Hammarberg, Jarl: Bord duka er. Bonniers 1964

Hammarberg, Jarl: JAJAJAJAJA. Bonniers 1966

Hammarberg, Jarl: Strålande dikter/Nej så fan heller. Bonniers 1967

Hammarberg-Åkesson, Jarl: Brev från Jarl. Bonniers 1970

Hammarberg-Åkesson, Jarl: Järnvägar Järnpiller Järnplåtar. Bonniers 1968

Hammarberg-Åkesson, Jarl: Kändis. Bonniers 1969

Hammarberg-Åkesson, Jarl: "om konkretismen" in Ord och Bild nr. 4. Ord och Bild 1970

Hammarström, Camilla: Omloppsbanor. Lejd 2003

Hammarström, Camilla: Rörelser. Lejd 2000

Hejlskov Larsen, Steffen: Om at læse moderne poesi. Borgens Billigbøger 1965
xx
Heldén, Johannes: Burner. Albert Bonniers 2003

Hellström, Gunnar: "Datamaskinmusik i Sverige - läget 1965" in Nutida Musik nr. 3. 1965/66
xx
Hodell
, Åke: Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria. Kerberos 1965

Hodell, Åke: CA 36715. Rabén & Sjögren 1966

Hodell, Åke: Galgenfrist. Arena 1997

Hodell, Åke: General Bussig. Kerberos 1964

Hodell, Åke: igevär. Kerberos 1963

Hodell, Åke: Ikaros död. Rabén & Sjögren 1962

Hodell, Åke: Lågsniff. Kerberos 1966

Hodell, Åke: Maratonpoeten. FIBs lyrikklubb 1981

Hodell, Åke: Mr. Nixon's Dreams. Rabén & Sjögren 1970

Hodell, Åke: Orderbuch. Rabén & Sjögren 1965

Hodell, Åke: Självbiografi. Rabén & Sjögren 1967

Hodell, Åke: "Skywriting" in Gorilla nr. 2. Bonniers 1967

Hodell, Åke: Stuvad lake enligt Cajsa Warg. Rönnells Antikvariat 2002

Hodell, Åke: Svisch. Kerberos 1965

Hodell, Åke: U.S.S. Pacific Ocean - a story about the World Police. Rabén & Sjögren 1968

Hodell, Åke: Verner von Heidenstam - Nya dikter. Kerberos 1967

Holm, Hans Axel: Svenska Bilder. Cavefors 1963

Holmberg, Claes-Göran: Upprörets tradition - den unglitterära tidskriften i Sverige. Symposion 1987

Hultberg, Teddy: Fylkingen - Ny musik & intermediakonst 1933-1993. Fylkingen Förlag 1994

Husberg, Peter: Bröderna Casey. Bonniers 1964

Höglund, Bengt: 60-talets två ansikten. Poesifestivalen i Nässjö 1995

Håkansson, Björn: Nya linjer - lyrik från 60-talet. Bonniers 1966

Jakobsen, John Svane: To svenske konkretister Bengt Emil Johnson og Åke Hodell. Københavns Universitet 1973

Jensner, Magnus: Carl Fredrik Reuterswärd. Dunkers Kulturhus 2003
xx
Johnson, Bengt Emil: "Bengt Emil Johnson" in Diktaren om sin dikt 1. FIBs Lyrikklub 1979

Johnson, Bengt Emil: Electronic music in Sweden. EMS 1972

Johnson, Bengt Emil: Essäier om Bror Barsk och andra dikter. Bonniers, Stockholm 1964

Johnson, Bengt Emil: "Gubbdrunkning" in Ord och Bild nr. 21, 28 og 33. Ord och Bild 1963

Johnson, Bengt Emil: "Gubbdrunkning" in Tecken, Malmö Konsthall. Malmö Konsthall 1978

Johnson, Bengt Emil: Hyllningarna. Bonniers 1963

Johnson, Bengt Emil: I grannskapet - kulturlyrik, memoarer och motstycken. Bonniers 2001

Johnson, Bengt Emil: Om öster. Albert Bonniers 1999

Johnson, Bengt Emil: "Sammansatta bord" in BLM nr. 7. Bonniers 1966

Johnson, Bengt Emil: "Semikolon" in Rondo nr. 3. Bonniers 1963

Johnson, Bengt Emil: "Semikolon - kring en hållplats" in BLM nr. 8. Bonniers 1966

Johnson, Bengt Emil: "Semikolon; LGB uttalar sig för BEJ" in Nutida Musik nr. 1-2. Sveriges Radio 1965

Johnson, Bengt Emil: "Semikolon ; ny poesi - nya media" in Rondo nr. 2-3. Bonniers 1964

Johnson, Bengt Emil: "Semikolon - ny svensk musik" in Ord och Bild nr. 6. 1964

Johnson, Bengt Emil: Släpkoppel - med Vida världen. Bonniers 1966

Johnson, Bengt Emil: Stycken. Gidlunds 1989

Johnson, Bengt Emil: Vinterminnen: kulturlyrik, memoarer och motstycken. Bonniers 1980

Johnson, Bengt Emil: Vittringar - et urval dikter 1958-1993. Bonniers 1995

Jönson, Johan: Monomtrl. Albert Bonniers 2005
xx
Key-Åberg
, Sandro : Bildade människor. Bonniers 1964

Key-Åberg, Sandro: "Hvad kan vi bruge kunsten til, og hvorfor?" in Pejling af modernismen. Gyldendal 1962

Key-Åberg, Sandro: "Om konkret poesi" in BLM nr. 6. Bonniers 1963
xx
Klintberg
, Bengt af : Stockholmsspelet. Nordstedt 1966

Kraft, Åsa Maria: 4 Påhitt. Bonniers 1997

Kraft, Åsa Maria: Exlibris. Bonniers 1998

Kraft, Åsa Maria: Händerna lägger ner kransen. Albert Bonniers 2001

Lagerlöf, K. E.: Samtal med 60-talister. Bonniers 1965

Linde, Ulf: Fyra artikler. BLM Biblioteket 1965

Linde, Ulf: Spejare. Bonniers 1960

Lindholm, Audun: "Kaffe og kaker" in Morgenbladet 20/2. Morgenbladet 2004
xx
Lundkvist
, Artur : "Skrift, bild, banalitet" in BLM nr. 10. Bonniers 1963

Laaban, Ilmar: 19 moderna franska poeter. Bonniers 1948

Man, Marginal: "Svenske marginaler" in Billedkunst nr. 2. Billedkunst 1966

Mannberg, Gustaf-Adolf: "Ömöjliga böcker" in Böckernas värld nr. 3. Böckernas värld 1967

McLuhan, Marshall : "Adress", Gorilla nr. 2. Bonniers 1967

Millroth, Thomas: Stil är bedrägeri. Arena 2004

Moodysson, Lukas: Vad gör jag här. Wahlström & Widstrand 2002
xx
Nielsen
, Hans-Jørgen : "Happening - en hybridform" in Billedkunst nr. 2. Billedkunst 1966

Nielsen, Hans-Jørgen: "Nielsen" og den hvide verden. Borgens Forlag 1969

Nielsen, Hans-Jørgen: "POEX - rapport" in Billedkunst nr. 1. Billedkunst 1966

Nilsson, Ulf Karl Olov: Familjeoxymoronen. OEI editör 2003
xx
Norén, Lars : Stupor - Nobody knows you when you're down and out. Bonnier 1968
xx
Nylén
, Leif: Bildtext: iakttagelser, kritik, poesi 1976-1986. Arbetarkultur 1986

Nylén, Leif: "Den estetiska revolutionen" in Nordiskt 60-tal. Nordiskt Konstcentrum 1991

Nylén, Leif: "Den nya poesin - en kvantitativ analys" in Nya linjer. Bonniers 1966

Nylén, Leif: Den öppne konsten. Sveriges allmänna konstförening 1998

Nylén, Leif: "I denna fördömda lilja-brasa (topp-timm)" in BLM 6. Bonniers 1966

Nylén, Leif: Kartbild. Bonniers 1963

Nylén, Leif: "Serie" in BLM nr. 10. Bonniers 1966

Nylén, Leif: Skalor och mätningar. Bonniers 1965

Nylén, Leif: "Superface. Reflektorerna", Gorilla nr. 2. Bonniers 1967

Nylén, Leif: "Textrealism" in Rondo nr. 3-4. Bonniers 1964

Nylén, Leif: "Why don't we sing this song all together..." in Ytan som livshållning - texter om skivomslag. Kalejdoskop 1977

Olsson, Anders: Mälden mellan stenarna. Bonniers 1981

Olsson, Anders: "Smal tidskrift med start vilja att utforska" in DN 11/6. Dagens Nyheter 2003
xx
Palm
, Göran : "Biggles och hr Jansson" in Expressen 27/9. Expressen 1965

Palm, Göran: Hvorfor har nætterne ingen navne. Brøndums Forlag 1972

Palm, Göran: "Nya forskningar i gubbbranschen" in Expressen 24/9. Expressen 1965

Palm, Göran: "Poesi är litteratur" in Rondo nr. 3-4. Bonniers 1964

Palm, Göran: "Poesiens begrænsning" in Pejling af modernismen. Gyldendal 1962

Palm, Göran: Själens furir. Nordstedts 1967

Palm, Göran: Tidligt på jorden. Brøndums Forlag 1977
xx
Persson
, Malte: Apolloprojektet. Bonniers 2004

Persson, Malte: Livet på den här planeten. Bonniers 2002

Persson, Malte: "Realism och andra konster" in 00tal nr. 16. 00tal 2004

Rasmusson, Torkel: "Demokratisk dikt?" in Rondo nr. 3-4. Bonniers 1964
xx
Reuterswärd
, Carl Fredrik: Abra Makabra. Bonniers 1955

Reuterswärd, Carl Fredrik: Alias Charlie Lavendel. Gedins Förlag 1996

Reuterswärd, Carl Fredrik: Angående disciplinen ombord. Bonniers 1958

Reuterswärd, Carl Fredrik: Closed for holidays. Natur och Kultur 2000

Reuterswärd, Carl Fredrik: Håller tal & tand för tunga (EP/MC). Bonniers

Raattamaa, Lars Mikael: Politiskt våld. OEI editor 2003

Silkeberg, Marie: Imorgon, och imorgon. Albert Bonniers 1997

Steen, Vagn: "Svensk konkretpoesi" in Vindrosen nr. 3. Gyldendal 1966

Svensson, Gary: Digitala pionjärer. Carlssons 2000

Svensson, Gary: "Om Åke Hodell och den verbala hjärntvätten" in Rooke Time nr. 28 . Neotrope Enterprise 2001

Särkiniemi, Pekka: "Verner von Heidenstam - Nya dikter av Åke Hodell" in Kairouan nr. 1 . Rönnells Antikvariat

Särkiniemi, Pekka: "Åke Hodell och Kerberos" in Kairouan nr. 3 . Rönnells Antikvariat

Söderberg, Lasse: Gemensamma nämnare - essäer. ellerströms 1999

Söderblom, Staffan: Diktens tal - en poetik. Albert Bonniers Förlag 1996

Tiberg, Joar: Vindutsikter för söndagen. Albert Bonniers 2001

Tunedal, Jenny: Hejdade, hejdade sken. Wahlström & Widstrand 2003

Vold, Jan Erik: Entusiastiska essäer. Korpen 1982

Wahlgren, Anders: Pistolteatren 1964-67. Rönnells Antikvariat 2003

Wennberg, Gösta: "Om konkret poesi" in Rondo nr. 1. Bonniers 1963

Wästberg, Per: Lovtal. Wahlström & Widstrand 1996


Erik Beckman-selskabet

Bonniers Forlag

Öyvind Fahlström

Foreningen Fylkingen

Gunder Hägg/Blå Tåget

Johannes Heldén

Modernista

OEI

Malte Persson

Rooke Time

Rönnells Antikvariat

Ubuweb