I Hans-Jørgen Nielsens essaysamling Nielsen og den hvide verden fra 1969 finder man den hidtil mest indsigtsfulde præsentation af svensk konkret poesi, som er udgivet i Danmark. Nielsen havde fingeren på pulsen fra begyndelsen af 1960'erne og blev om nogen bannerfører for den nye medieskabte virkelighed i Danmark. Nielsen introducerede "attituderelativismen" for Dagbladet Informations læsere og tilbød med sine artikler en guidet rundtur på den internationale kulturscene. Nielsen var tidligt ude med begreber som "datamaskinepoesi" og "cyborg" og viste, hvordan så forskellige ting som "mode" og "byen" kan tolkes som tekster. I sine strejftog i den nye virkelighed fascineredes Hans-Jørgen Nielsen også af de grænseoverskridende tendenser, poesien i Sverige var præget af fra begyndelsen af 1960'erne.

Leif Nylén: Hvor stammede inspirationen fra?

Nyenkelhed

 

Hans Jørgen Nielsen: at det at - læsealbum (1965)

Han oplevede den unge svenske poesi som mere demokratisk og (for)brugervenlig. Mere i dialog med sine læsere. En attitude, man møder både hos de såkaldte nyenkle poeter, hvis tekster er anekdotiske og rensede for metaforiske billeddannelser, og hos de konkretistiske digtere, hvor tendensen ifølge Nielsen gav sig udslag i "forsøg på at erobre massekulturens former og massemedierne for litteraturen". For Information fulgte han kulturens udviklinger hele vejen gennem 1960'erne og udgav parallelt dermed et eget forfatterskab med både konkret poesi, haiku og større prosaværker. Mest kendt er den senere roman Fodboldenglen fra 1979. Nielsen var internationalt orienteret og nær bekendt af en række kunstnere og skribenter i det øvrige Europa. Deriblandt Leif Nylén, hvis rolle for udviklingen af den åbne kunst i Sverige på mange måder minder om Nielsens i Danmark.