Jarl Hammarberg: "hårt Stryk Tryck...", JA JA JA JA JA JA JA JA, Bonniers 1966