Jarl Hammarberg 1965. Gengivet i Fylkingen - Ny Musik & Intermediakonst, 1994