Jarl Hammarberg: "(5) Bakböcker", Bord duka er!, Bonniers 1964