Bengt Emil Johnson: "(Hjullmars blomning: spaljégrotta)", Vagnar, Hyllningarna (Bonniers 1963). Klik på digt for at se igen.