Torsten Ekbom: Flödesdiagram för alternativt grönt. Gorilla nr. 2, 1967 (Bonniers)