(se også mirakel)


Man siger Danmark er for lille
For lille til stilhed
Her er hverken ørken eller uendelige
vidder

Man siger meget
Det kunne være fordi
Man har sovet

Ikke i timen
Men i morgenstunden
Mens der blev guld i mund
Og mejsen sagde goddag

Eller til middag
Under klydernes dans

Eller senere
I den stille sol
Sommerfuglen

Hen under aften
Mælkebøttens mirakel
Lys i de tusinde faldskærme

Mon ikke man har sovet
Eller stirret sig blind
På en klog
bog

Ved aften
Når gæssenes gakken
Og vibe og hjejle og rødben
Er alt

Gud ved hvem der har malet den eng
Jeg tror der var stille imens
Der var ingen der sov
Der var stilhed i Danmark