småhedsvanvid: den sygelige besættelse af forestillingen om egen lidenhed, eller om at opnå eller bevare samme. Giver sig i samfundet kollektivt udslag i angst for det ukendte, fremmede sprog, kulturer, påvirkninger, for fremtiden, udviklingen etc. Når det angriber individer uden en gruppe at dele vanviddet med, kan det føre til akut selvfornægtelse med både mord og selvmord til følge. Den individualiserede form kan også kaldes den indre jantelov: "du skal ikke tro, jeg er noget". Den kollektive form giver de angrebne en fællesskabsfølelse, der danner et vældigt uerkendt vakuum, som afføder rædsel og raseri.