pianisme: en obskur vulgærgrundtvigiansk bevægelse, som gennem forvridning af næstekærlighedsbegrebet forstår næsten som den der er nærmest til at række mig småkagerne.