Bengt Emil Johnson: Tekst-lyd-kompositioner

Leif Nylén: Hvordan ser den konkrete poesis udvikling efter midten af 1960'erne?

Fylkingen

Svisch

 

 


Lars-Gunnar Bodin er født i Stockholm i 1935 og uddannet komponist og grafiker. I perioden 1956-60 studerede han traditionel komposition hos Lennart Wenström, men var tidligt interesseret i nye elektroniske musikeksperimenter og intermediaformer. I 1961 opholdt han sig i Darmstadt og modtog undervisning af blandt andre Ligeti og Stockhausen. Han debuterede med egne elektroniske kompositioner på Fylkingen i 1962 og spillede en væsentlig rolle i samtiden som formidler af de nye - med hans eget begreb - elektro-akustiske udtryksformer i Sverige. I fællesskab med Bengt Emil Johnson fungerede han i en årrække som leder af Stockholms festivaler for tekst-lyd-komposition , ligesom han i perioden 1969-72 var formand for foreningen Fylkingen og fra 1979 til 1989 chef for det Elektroniske Musikstudio (EMS) i Stockholm.

Siden debuten har Bodin spillet en centrale rolle i udviklingen af intermediakunst i Sverige og har opført sine lydværker - ofte 8-kanalers lyd og med en række andre effekter - i sammenhæng med både dans, sang, film- og lysbilledvisning. Til Svischantologien bidrog han med værket "Semikolon; Dag Knutson in memoriam", der er eksemplarisk for hans arbejde og position i forhold til 1960'ernes konkrete poesi.

Lars-Gunnar Bodin er kendt for værker som Clouds (1976), For Jon - fragments of a time to come (1977) og Wonder-void (1990). Kompositionen Bob, the Life Manager blev i 1997 valgt af Sveriges Radio som repræsentant ved den internationale radiokunstkonkurrence Prix Italia. På det amerikanske Ubuweb figurerer Bodin blandt andet med fragmenterne CYBO II (1967) og Enbart för Kirsten (1979).

Semikolon; Dag Knutson in memoriam