Fylkingen spiller en særlig rolle for den konkrete poesi. Foreningen blev grundlagt i 1933 og havde fra begyndelsen hovedsageligt interesse for kammermusik. Gennem årene forskød interessen sig dog til mere eksperimentelle musikformer, og i 1952 arrangerede man i samarbejde med Sveriges Radio for første gang koncert med elektronisk musik. I løbet af 1960'erne bevægede Fylkingen sig - ligesom de øvrige kunstneriske udtryksformer - mod et tværæstetisk interessefelt og bidrog blandt andet med happenings , musikteater og forskellige tekst- og lydlige eksperimenter. I 1960'erne fandt Fylkingens arrangementer hovedsageligt sted på Moderna Museet, men siden har foreningen fået egne lokaler i det nedlagte Münchenbryggeri på Södermalm i Stockholm. Foreningen står fortsat som et af Sveriges fremmeste fora for intermediakunst og præsenterer til stadighed nye lydbaserede kunstværker.

Bengt Emil Johnson: Tekst-lyd-kompositioner

Torsten Ekbom: interview TO

Leif Nylén: Hvordan ser den konkrete poesis udvikling ud efter midten af 1960'erne?