Sommerfugle
 

Sommerfuglene har to Par Vinger, som begge er Flyvevinger, beklædte med "Støv", som let gnides af; samtidig er Munddelene specialiserede til at danne et Sugerør, "Snablen", hvorigennem Dyrene kan suge Honningen, hvoraf den lever, op af Blomsterne. Og endelig er Udviklingen en fuldstændig Forvandling; Larverne er bløde, langstrakte, og som Bevægelsesorganer har de, foruden de almindelige tre Par Ben fortil paa Kroppen bagtil paa denne nogle saakaldte Gangvorter, hvis Greb i Underlaget forstærkes ved en Besætning af fine smaa Kroge. Pupperne betegnes som Mumiepupper; deres Vinge- og Benanlæg er ligesom klæbede fast til Kroppen og - dog ligeledes kun tilsyneladende - oversmurt med en blank Fernis. De kan ofte minde stærkt om smaa Svøbelsesbørn.

"Støvet" giver Sommerfuglene de smukke Farver, som gør mange af dem til Skønhedsaabenbaringer. En Betragtning af en Vinge gennem et Forstørrelsesglas vil vise, at "Støvet" er smaa spateldannede Plader, der ligger taglagt over hinanden hen over Vingefladen; hver især sidder fast paa Vingeoverfladen ved en lille, tynd Stilk; i Virkeligheden er disse "Skæl", som de ogsaa kaldes, kun flade Haar. Sommerfuglenes Farver er bundet til disse Skæl; gnides Skællene af, viser Vingen sig gennemsigtig som Glas, akkurat som en Bi- eller Fluevinge.

Sommerfuglenes Snabel er ogsaa nok Iagttagelse værd. Alle de Sommerfugle, der besøger Blomster, har veludviklet Snabel; men mange har igen gjort sig fri for al Afhængighed af Blomsterne; de tager ingen Næring til sig, og saa er Snablen igen svundet ind, blevet ganske rudimentær eller maaske helt borte; det gælder mange Former blandt Natsværmerne, baade Spindere, Ugler og Maalere. Hos Natpaafugleøjet er ikke blot Snablen helt forsvundet, men munden mangler ogsaa. Derimod er Snablen veludviklet hos alle Dagsommerfugle og de allerfleste Aftensværmere (Sphinxer). I Hvilen er Snablen rullet op som en Urfjeder og holdes i Stilling af et Par skyklaplignende, fremstrakte eller opstaaende Plader, der udgaar fra Underlæben (Læbepalperne), som er tæt haarede. I dem hænger Støvkornene fast fra de Blomster, Dyrene besøger, og kan derved føres over til næste Blomst, Dyret besøger, afsættes her og befrugte denne til Gengæld for den Honning som Blomsten leverer.

A. E. BREHM

Teksten er citeret fra artiklen om sommerfugle i Den lille Brehm (Gyldendal 1936).
 

<<introbillederkatalogtekster 12 | 3 | 4