Teksten er skrevet af Peter Rostgaard Christensen på opfordring i forbindelse med udstillingen.
 

Vil du vide mere om sommerfugle, kan du kontakte Lepidopterologisk Forening. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de danske sommerfugle gennem publikationer, møder, ekskursioner og lignende. Her mødes sommerfugle- og naturinteresserede til en snak om naturforvaltning, naturpleje m.v.

Lepidopterologisk Forening
c/o Per Stadel Nielsen
Skovskellet 35A
2840 Holte

<<introbillederkatalogtekster 12 | 3 | 4>>