I flere af sine værker diskuterede Walter Benjamin den frembrusende teknologis kolossale indvirkning på det kunstneriske udtryk med fokus på det tab af 'aura' - Benjamins ord for værket som en enestående begivenhed - som muligheden for reproduktion uværgeligt ville føre med sig. Van Gogh #4 indskriver sig i denne historie og peger i sin 'enestående-hed' netop tilbage på en klassisk værk-idé, men den gør det på en helt særegen facon. For Forgængelighed tematiserer jo samtidig reproduktionen i sin genkommende påvisning af hvordan betydning og udtryk ændrer sig i gentagelsen, dels i kraft af de materielle forskydninger der sker i en lagringsproces, dels i kraft af den ændrede situation: det nye øjeblik og den nye, unikke bevidsthed der tager imod værket.

Værk for cd-afspiller er et af de få værker man kan få lov at høre igen. Det er et værk der bliver til i et ingenting - i samspillet mellem en cd-afspiller og den lille perforering i cd-en. Derfor vil værket altid være nyt - det du kan høre her, er ikke andet end et eksempel på én mulig udgave blandt mange andre, nemlig afsnitp.dk's cd-afspiller. Din egen vil altid fortolke det anderledes, dit øre vil altid høre noget andet.

En oplevelse er altid ny, altid uhørt.

[Værk for cd-afspiller - QuickTime]

[Værk for cd-afspiller - RealPlayer]

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | anmeldt 4/6/00