- et sprogkursus for viderekomne

 

Bundlinie, ekspert, erfaringsramt, fedtlag, grønthøster, hurraflag, makulturminister, selvskab, skindoktor, smagsdommerdommer...

Torsdag 13. juni løfter vi sløret for Afsnit Ps nye Parlør - en virtuel lommeordbog til indføring i nogle af tidens strømninger inden for det danske sprog - på adressen www.afsnitp.dk. Sjældent har det som nu føget med bestemte ord. Vi har følt os kaldet til at sætte tidens retorik under lup og levere et stykke konkret og kreativ sprogkritik.

Afsnit Ps nye Parlør er en rejsefører til Danmark i dag med bidrag fra et hold af iagttagere og kendere af ordenes bevægelser i samfundet: forfattere, billedkunstnere, sprog- og litteratureksperter. Hver bidragyder har frit valgt et eller flere ord, som figurerer i en samlet gloseliste. Til hvert ord leverer bidragyderne en "ordforklaring" i en blanding af tekst, billede, lyd, video, animation og interaktivitet. Første udgave af parløren rummer i alt 37 opslagsord leveret af 23 bidragydere (Klavs Bondebjerg hitter med hele 11 ord, herunder hentehjerne og venstrekåbe). Sprogkurset strækker sig indholdsmæssigt fra det dybsindige til det revyagtige.

Lingvisten Holger Juul foretager eksempelvis en sproghistorisk undersøgelse af brugen af forstavelsen "selv-" igennem de sidste 40 år. Forlagsredaktøren Lene Wissing har ladet brokker fra den kulturpolitiske scene møde litteraturens egne stemmer. Billedkunstneren Jasper Sebastian Stürup nøjes med at stave til ordet "brian" i fem billeder. Forfatteren René Jean Jensen har i et åbent brev til den såkaldte integrationsminister (se også Morten Søndergaards "såkaldt"-tekst) opstillet en ligning til beregning af en hvilken som helst persons flygtningsincitament og grad af illegalitet. Og fotografen og kritikeren Frank Sebastian Hansen har bedt en gruppe nydanskere udtale og oversætte ordet "minimalstat", imens digteren Mette Moestrup sætter et klædningsstykke båret ved flere officielle lejligheder til salg under overskriften "merchandise".

Det er er vores håb, at Afsnit Ps nye Parlør kan medvirke til at nuancere den efter vores opfattelse noget monotone kulturelle hjemlige debat, som virker fastlåst i en mediebestemt og merkantil diskurs, og levere et reelt og intelligent modspil til den udbredte forskrækkelse over for det poetiske, kunstneriske og intellektuelle udtryk, for ikke at sige over for alt ukendt og anderledes. Et modtræk foretaget på litteraturens og kunstens egne betingelser - og med et glimt i øjet!

Redaktionen for Parløren består af scenografen Tinne Borgland, litteraterne Charlotte Hansen og Karen Wagner samt digteren Christian Yde Frostholm, der også er projektleder for Afsnit P. Parløren tænkes til efteråret opfulgt af en "ny og forbedret" udgave.

I forbindelse med Parlør-"udgivelsen" har vi produceret og håndstemplet en serie på i alt ti forskellige postkort, som distribueres med en opfordring om videresending. Et begrænset antal sæt vil være til salg via websitet (udsolgt).

Se også listen over deltagere/opslagsord.

Afsnit Ps nye Parlør er støttet af Litteraturrådet. Afsnit P, der har siden 1998 været et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi, litteratur og billedkunst, modtager i 2002 også støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Yderligere oplysninger og pressebilleder kan fås ved henvendelse til afsnitp@email.dk eller tlf. 33 54 95 96. Billeder i højere opløsning kan rekvireres.

Bemærk at det også er muligt at blive tilmeldt vores elektroniske pressemailingliste.

 

tidligere | næste pressemeddelelse

tilbage til galleri | aktuelt | aktuelt-arkiv | 11/6/02