- kursusbeskrivelse
- eksempler
- relevante links
- priser
- gymnasiereform 2005

Kursus ved cand.mag. Karen Wagner, Afsnit P
 

Nettets vej til litteraturens verden er direkte og sanselig, men skaber også nye udfordringer for læseren. Kurset Litteraturen på nettet giver redskaber til at komme i dialog med de elektroniske tekster og med den undervisningsmålgruppe, der boltrer sig hjemmevant i de nye medier. Et konkret bud på danskundervisningen efter gymnasiereformen 2005.

Hypertekst, webessay, blog, netperformance, cyberfortælling, digital poesi. Nettet har markant udvidet litteraturens spillerum, og det skyder frem med nye tekstgenrer, som blander traditionelle litterære udtryksformer med billede, lyd og bevægelse - inspireret af blandt andet grafisk design, film, teater og computerspil.

Bevægelighed, ikke-linearitet og multisanselighed er grundlæggende træk ved den digitale tekst, som skaber nye udfordringer for læseren. Den der skal opleve og analysere nettets flydende litteratur, har fået nye iagttagelsesområder som navigation, scenografi, interaktion, linkning - og ikke mindst hele samspillet mellem tekst, lyd, bevægelse og billede.

Kurset introducerer til den digitale litteratur, ser på udvalgte genreeksempler og giver et bud på pædagogiske arbejdsmåder i den moderne litteraturundervisning, hvor de elektroniske medier fylder mere og mere. Kurset kan tilrettelægges for undervisere eller elever, som workshop eller foredrag og kan tilpasses særlige ønsker og interesseområder.

Målgruppe: Det almene gymnasium og HF, folkehøjskoler, daghøjskoler m.m.

Afsnit Ps nye Parlør (2002)

Karen Wagner i en årrække været optaget af nettets kommunikationsformer. Hun har i sin udforskning af de nye litterære former både været medudvikler af digitale tekstgenrer og fungeret som kritiker og formidler af den elektroniske litteratur.

Cand.mag. i litteraturvidenskab og spansk. Medstifter, redaktør, skribent, konceptudvikler og kurator på Afsnit P. Står i samarbejde med andre redaktionsmedlemmer blandt andet bag projekterne Amoklæsning, Parlør og Webessay. Fast skribent på Afsnit Ps kollektive weblog Plog. Har igennem fem år undervist i dansk på HF ved VUC Nordsjælland. Arbejder pt. med et netprojekt om digital poesi.

Kontakt:
Karen Wagner | 50 93 14 59 |
email
Afsnit P | 32 54 95 96 | email

Afsnit P er et virtuelt udstillingsrum for litteratur og kunst i grænselandet mellem ord og billede. En krydsning mellem et galleri og et tidsskrift, som har til huse på nettet. Websitet har eksisteret på adressen www.afsnitp.dk siden efteråret 1999.

 

eksempler | links | priser | gymnasiereform | 19/1/07