Afsnit P in English

Hvad er Afsnit P?

Afsnit P er et virtuelt udstillingsrum for litteratur og kunst i grænselandet mellem ord og billede: En krydsning mellem et galleri og et tidsskrift på nettet. Sitet udstiller, formidler og undersøger visuel poesi, elektronisk litteratur og andre slags skriftorienteret intermediakunst. Websitet har eksisteret på adressen www.afsnitp.dk siden 1999 og blev opdateret for sidste gang i 2011. Det er en opfølgning af det litterære udstillingsprojekt Afsnit P i Nansensgade i København 1994-98 (se også arkivet). Afsnit P har også stået bag enkelte mindre udgivelser (se forlag).

 

Hvad er visuel poesi/litteratur?

Den visuelle poesi er et bredt felt udspændt imellem ord-, billed- og lydkunst og imellem udtryksformer, som veksler mellem kunst, populærkultur og hverdagssprog. I denne grænsezone møder man den i form af konkret lyrik, digital poesi, bogobjekter, artists' books og tekst-billedkunst, men også som værker, der i videre forstand fortolker litteraturen som form og som et visuelt og tidsligt rum: digitale blandformer, video, installationskunst, performance, kunst i det offentlige rum osv.

Billedfoyeren på Afsnit P og udstillingen Hvad er visuel poesi? (2000) var vores første indkredsning og Ploggen har i tidsrummet 2003-2009 dokumenteret vores løbende udforskning og diskussion af området i logbogsform. Søg fx på tags som <visuelt poesi>.

 

Hvor skal jeg starte?

De vigtigste sektioner er Galleri, Anneks og Plog - hver med deres tempo. Galleriet rummer alle de større udstillingsprojekter og er ordnet, så de nyeste "ligger øverst". Annekset rummer mindre omfattende projekter, værker, artikler og essays, imens ploggen er vores kollektive logbog i kortere form. Historien, Indekset og Søgefunktionen er redskaber til at finde ældre stof, ligesom du ved at bruge tags'ene (fx på sitets forside) kan søge tematisk i stoffet. Hvis du har brug for mere baggrundsviden om Afsnit P, kan du med fordel se dig omkring i Informationen.

Som introduktion til Afsnit Ps aktiviteter i perioden 1999-2009 kan du læse artiklen Et P set forfra, bagfra og fra siden fra Bogens Verden nr. 3, 2009.

 

Hvem er Afsnit P?

Afsnit P har dannet rammen om et større åbent netværk af danske og udenlandske bidragydere, og stoffet er i høj grad blevet til i samarbejde med for eksempel forfattere, kunstnere, forskere, designere med videre. Hvert udstillingsprojekt har haft sin egen projektgruppe. Kolofonen på sitet rummer en oversigt over en del af Afsnit Ps faste bidragydere, imens Indekset rummer en oversigt over samtlige medvirkende gennem tiden (og en række omtalte).

Konceptet bag websitet Afsnit P blev skabt af Christian Yde Frostholm, Charlotte Hansen og Karen Wagner. Faste medlemmer af redaktionen fra start til slut var Karen Wagner og Christian Yde Frostholm (sitets webdesigner).

 

Hvem har støttet Afsnit P?

En stor del af arbejdskraften bag Afsnit P har været ulønnet eller delvist ulønnet. Websitets drift blev 2000-2008 støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter, og en række udstillinger er blevet til takket være midler fra Litteraturrådet/Kunstrådet med flere. I 1999 og 2000 modtog vi desuden afgørende støtte til etableringen og projektarbejdet fra Kulturministeriets Udviklingsfond og Københavns Kommunes Kulturelle Udviklingspulje (begge nu afviklet). Se også listen over fonde i Informationen.