Isak Winkel Holm: Rejsen på det muliges rand. En læsning af Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1992)