kulturfuldkommenhed: kulturfuldkommenhed er betegnelsen for en kulturpolitik befriet for videre udvikling. Mottoet er "Kultur er noget der var, ikke noget der kommer". Kulturfuldkommenhed er det modsatte af uenighedskultur. Det behagelige ved denne form for kultur er at man altid ved hvor man har den. Varetages af kulturafviklingsministeren i samråd med minimalstatsministeren.