Lad os gøre det såkaldte 21. århundrede til det såkaldte frihedens århundrede - præget af såkaldt samarbejde, såkaldt fred og såkaldt respekt for det såkaldte enkelte menneskes liv.

Lad os sætte nye såkaldte mål for den såkaldte udvikling af det såkaldte danske samfund.

Vi brugte det såkaldte 20. århundrede til at bygge den såkaldte danske velfærdsstat. Nu skal vi udvikle den til et såkaldt moderne velfærdssamfund, som passer til såkaldte mennesker, der lever i det såkaldte 21. århundrede. Kernen i det såkaldte velfærdssystem er, at det såkaldte samfund har påtaget sig det såkaldte ansvar for at løse en række såkaldte opgaver. Det skal vi bevare.

Men det nye skal være, at vi forener det såkaldt fælles ansvar med en såkaldt personlig frihed til selv at vælge mellem forskellige såkaldte løsninger.

Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke såkaldte eksperter og såkaldte smagsdommere til at bestemme på vore såkaldte vegne.
 

Såkaldt knopskydning

I de senere år er der ved såkaldt knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn og såkaldte institutioner op over alt. Mange af dem har udviklet sig til såkaldt statsautoriserede såkaldte smagsdommere, som såkaldt fastslår, hvad der er såkaldt godt og rigtigt på såkaldt forskellige områder.

Der er tendenser til et såkaldt eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den såkaldt frie folkelige debat. Den såkaldte befolkning skal ikke finde sig i løftede såkaldte pegefingre fra såkaldt såkaldte eksperter, der mener at vide såkaldt bedst. Såkaldte eksperter kan være gode nok til at formidle såkaldt faktisk viden. Men når vi skal træffe såkaldt personlige valg, er vi alle såkaldte eksperter.

Den såkaldte regering vil fjerne såkaldt overflødige råd og nævn og såkaldte institutioner. Det bliver en meget omfattende såkaldt sanering. Vi vil rydde op i dette såkaldte mellemlag, som tapper såkaldte ressourcer og fjerner såkaldt opmærksomhed fra det såkaldt væsentlige.

Det vil helt sikkert udløse et såkaldt ramaskrig fra de såkaldte berørte. Men det såkaldt mest nødvendige er at sikre såkaldte penge til de såkaldte sygehuse, de såkaldte ældre og andre såkaldte kerneydelser. Så må mindre vigtige såkaldte formål vige.

Et såkaldt moderne velfærdssamfund bygger på et rummeligt såkaldt fællesskab. Et såkaldt fællesskab, hvor der er plads til såkaldt personlig udfoldelse. Jeg kan bruge et billede fra den såkaldte natur. Hvis et såkaldt træ står indeklemt i skygge og savner lys, bliver det såkaldt forkrøblet og saftløst. Jo mere plads og lys, det såkaldte træ får, desto flottere og såkaldt rankere står det, og desto såkaldt mægtigere folder grene og blade sig ud.

Hvis det såkaldte menneske står indeklemt i skygge og savner såkaldt frihed, udfordringer og ansvar, bliver det mismodigt, viljeløst og såkaldt initiativfattigt.

Jo mere såkaldt frihed, udfordring og ansvar vi mennesker får, desto mere stovte og selvstændige bliver vi, og desto bedre kan vi udfolde og udnytte vore såkaldte evner til gavn for hele det såkaldte fællesskab.

Lad os udvikle dette såkaldt rummelige fællesskab, hvor det såkaldt enkelte menneske får lov at blomstre.

Nu vil den såkaldte regering skabe rammerne. Men rammerne skal fyldes ud af hver enkelt såkaldt dansker. Det er ikke alt, vi kan klare med den såkaldte lovgivning.
 

Såkaldt arbejdsomhed

Såkaldt velstand kommer ikke fra den såkaldte stats såkaldte gavmildhed, men fra menneskers såkaldte arbejdsomhed.

Den såkaldte velfærd kommer ikke fra de såkaldte politikeres lyst til at fordele såkaldte værdier, men fra borgernes såkaldte evner til at frembringe såkaldte værdier. Såkaldt fremskridt er ikke noget, en såkaldt regering kan trylle frem. Det er noget, vi mennesker selv kan skabe - hvis vi får såkaldt frihed til det.

Lad os skabe den såkaldte fornyelse, som kan løfte det såkaldte danske samfund frem mod nye såkaldte mål.

Godt såkaldt nytår!