I ordbogen Nye ord 1955-1998 (af Pia Jarvad, Gyldendal 1999) er der registreret 28 nye ord i dansk med førsteleddet selv-. Der er til sammenligning kun 5 nye ord med førsteleddet fælles-. Og så er udtrykket Det Europæiske Fællesskab endda talt med.

Men nu ingen overfortolkninger. Indbyggerne i moderne dansk indgår jo i masser af gamle og nye, store og små fællesskaber. Og den solidariske handling er måske ikke slet så umoderne som ordet solidaritet. Det er bare ikke så indlysende som det har været, hvem det er man skal være solidarisk med - hvis interesser man skal gøre til sine egne (jf. Modernitet, Velfærd og Solidaritet af Søren Juul, Hans Reitzels Forlag 2002).

Der er så bare det at når fællesskaber bliver noget man vælger sig ind og ud af, er man i sidste ende overladt til sig selv og sine tåbelige valg. Eller omvendt: Når man så udmærket kan klare det meste selv, så har man ikke brug for fællesskabet. Det er klart.

Nu tilbage til selvordsprocenten og hvad den dækker over. Her følger en liste over udvalgte selvord, ordnet i fire tematiske grupper og med angivelse af debutåret:

At gøre det selv
1964 selvbyg
sb.
1968 selvbetjene
vb.
1978 selvpluk sb.
1983 selvhjælpsgruppe
sb.
1987 selvstændighedskultur
sb.

Her har vi en trend der virkelig vil noget. Fra bz-bevægelsens drøm om at være uhæmmet og autonom til lørdag formiddag i Silvan. Fra sisters doing it for themselves til urentable jordbærmarker og virksomheder i vækst. Ingen går fri, og hvor skulle vi også gå hen?

At gøre det af sig selv
1959 selvtænkende
ptc.
1962 selvrens
sb.
1965 selvinstruerende ptc.
1972 selvsiddende
ptc.

Denne gruppes storhedstid ligger klart nok i en tidligere periode, hvor man stod og måbede over selvbinderen og de selvlysende visere. Nu er det hverdag, ikke noget at snakke om, enhver funktion kan automatiseres, so what?

At gøre det af med sig selv
1963 selvbrænding sb., selvdestruktiv adj.
1965 selvdestruktion sb.
1968 selvcensur
sb.
1969 selvmordsbrænding sb.
1990 selvmordstruet
ptc.
1995 selvmordsattentat
sb., selvmordsbombemand sb.

En gruppe ord der mere eller mindre taler for sig selv.

At gøre det med sig selv
1957 selvcentreret ptc.
1965 selvopgør sb.
1966 selvsmagende ptc.
1968 selvrealisering
sb.
1969 selviscenesættelse sb.
1970 selvcentreret
ptc.
1991 selviscenesætte vb., selvsving sb.
1994 selvspin sb.
1998 selvfed adj.

Igen en stor og stærk trend med rødder tilbage til oldtiden. Elsk din næste som dig selv, sagde Jesus. Han kunne det der med sammenligninger som alle straks forstår.
 

Det syntaktiske selv

Selvordene kan også ordnes på en anden måde, nemlig efter selv'ets syntaktiske funktion.

Der er tre hovedgrupper, hvis forskellighed ses når man omskriver ordene til fraser:

objektfunktionen
selvbetjene, selvhjælp, selvdestruktion, selvsmagende, selviscenesættelse
- dvs. at betjene / hjælpe / destruere / smage på / iscenesætte sig selv.

adverbiel funktion 1: "uden hjælp fra andre"
selvbyg - dvs. at bygge selv (uden håndværkere, eller i hvert fald uden at betale moms)
selvstændighedskultur - dvs. en kultur hvor man selv kan stå (uden hjælp fra det offentlige)

adverbiel funktion 2: "af sig selv"
selvspin - dvs. at spinne af sig selv
selvsiddende - dvs. noget som sidder af sig selv

Nogle ord kan placeres i flere grupper uden at betydningen flytter sig, fx selvrens: ovnen renser sig selv, renser uden menneskers hjælp, renser af sig selv.

Andre ord forvandler sig på ret underholdende måder hvis man omfortolker dem fra den ene gruppe til den anden - prøv selv med selvpluk, selvmord, selvsmagende og selvbyg.

Ét af ordene passer ikke rigtig ind i nogen af grupperne. Og eftersom det er det nyeste af alle ordene (det er ikke engang nået med i Nye ord) indvarsler det måske et syntaktisk nybrud. Det er ordet selvfed, der er i familie med det gode gamle selvglad - men alligevel anderledes. Selv'et i selvglad har objektfunktion: at være glad for sig selv. Selv i selvfed har klart nok adverbiel funktion. Men der er ikke noget udtrykt verbum som selv kan være adverbium for. Man må selv tænke sig til et verbum, fx synes:

adverbiel funktion 3: "synes han/hun selv"
selvfed - dvs. selv at synes at man er fed (i modsætning til den der bruger udtrykket).

Selvfed er ikke bare en syntaktisk frase komprimeret i et sammensat ord - det er mindst en hel sætning. Selvfed er et ord der emmer af selvdistance. Det er sådan et ord der vil skynde sig videre hvis det skulle få selskab af andre nye ord med Adverbiel funktion 3.

Fik jeg fortalt om en kvinde jeg mødte, som dyrkede selvmassage? Hendes store drøm var selvfølgelig at blive professionel.