Lydinstallation af digteren Morten Søndergaard over digtet Ubekendt fra hans digtsamling Ild og tal. Udstillingen bestod af en abstrakt lydflade fra 24 højttalere hængende som et bladhang i loftet, selve digtet skrevet på gulvbrædderne og en rejsegrammofon, der afspillede en skive af et træ. September 1995
 

arkiv1994-98senere bidrag