Robert Corydon: Calligrapoetica, 1968, gengivet i Den blå Port nr. 49

- Robert Corydons klæbebilledstil

Det ny nummer af Den Blå Port har som altid et varieret og spændende udbud af lyrikstof på programmet. Interesserer man sig for visuel poesi, kan man ikke komme uden om Martin Deichmanns lille, fine artikel om "klæbebilledstilen" hos Robert Corydon, der har udgangspunkt i digtet Ode til en stil (1958), Corydons mest entydige poetologiske udladning. Ikke fordi artiklen siger noget nyt om lyrisk kollageteknik og dens rødder i den tidlige avantgarde, men fordi den indlemmer en temmelig overset dansk lyriker i den europæiske avantgarde-tradition.

Robert Corydon (1924-84) var ubestridt en øjets digter, der udformede sine værker med billedkunstneriske teknikker. Ud over at skrive digte arbejdede han også med fotografi, tuschtegning og akvarel. "Klæbebilledstil" er digterens eget ord for en sammenstimling af de billeder, der overalt kommer øjet i møde. Intet materiale udnævnes til æstetisk ukrudt, tværtimod synes der at være en forkærlighed for netop at genbruge det traditionelt urene stof, som de skidne farver og billedinventar fra for eksempel lossepladsen og skraldekassen.

De lyriske kollager består imidlertid ikke af tilfældige billedflader uden henvisning, tværtimod samples de sete billedelementer med såvel indklippede elementer fra resten af forfatterskabet som med henvisninger til Corydons valgslægtsskaber. De sidste er især koryfæer fra billedkunstens tidlige avantgarde: Klee, Arp, Michaux, Picasso, Ernst og Schwitters. Men hvor dadakunstneren Kurt Schwitters vil nedbryde respekten for kollagens enkeltelementer i et opgør med forældede og borgerlige kunstidealer, hælder Corydon mod en mere åben og encyklopædisk kollage, der vil hylde mangfoldigheden og ligestille de forskellige materialer.
 

Den blå Port 53, Forlaget Rhodos. Kr. 98 i løssalg, kr. 80 i abonnement (se website)

 

 

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | omtalt 14/2/01