>>

Det kan synes banalt, at butikslokaler skifter ejer, men nogle gange er lokalerne andet og mere end de varer, de har at byde på. Det nu lukkede Daells Varehus i Nørregade i København nåede med sine postordrekataloger og et notorisk kedeligt vareudbud i en sådan grad at skrive sig ind i historien, at Arbejdermuseet har indsamlet effekter for ved en udstilling at illustrere afslutningen på en epoke.

På samme måde kan man med god grund dvæle ved sommerens ejerskifte i Frederiksberg Antikvariat. Uden sammenligning i øvrigt nåede de to institutioner at have samme effekt i forhold til offentligheden: interessen for de to butikker havde de sidste mange år ikke noget med deres egentlige forretningsgrundlag at gøre, men snarere med myterne og det groteske ved deres stadige eksistens. Og årsagen til at i hvert fald Daells Varehus lukkede, var jo netop også, at færre og færre gik om ad Nørregade for at købe billige husholdningsartikler og tøj i østeuropæisk kvalitet._>>