>>

Anderledes var det måske nok på Gammel Kongevej, hvor kun de færreste overhovedet fik lov til at komme i nærheden af varerne. Her huserede antikvarboghandler Leif Nørballe i mere end en menneskealder, og historierne om hans hidsige temperament og had til unge mennesker er lige så mange som bøgerne i de bugnende kælderlokaler. Udefra betragtet syntes de proppede butikslokaler at være et skatkammer af viden, en guldgrube for bogsamlere, et arkiv af nationalhistorisk interesse. Men virkeligheden viste sig under ejerskiftet på mange måder at være en anden. Samleren Nørballe, der aldrig nænnede at smide så meget som en laset paperback ud, havde værnet om sit litterære babelstårn i en sådan grad, at langt størstedelen af de mange millioner bøger var angrebet af råd, fugt og svamp, hvis de da ikke bare var skæve efter i halvtreds år at have ligget i vilkårlige stabler.

Ejerskiftet betød i første gang oprydning, og her fik den nye ejer, Jess Jessen fra Nansensgade Antikvariat, sin sag for. Med Nørballes mangeårige hjælper Aksel Christiansen som guide kæmpede Jessen sig vej gennem en brøkdel af bogmasserne for kort efter at slå dørene op for bogudsalg efter hollandsk princip i Helligåndshuset. Her fik man afsat 1100 flyttekasser bøger. Forinden var 14 containere med forvitrede bøger kørt til forbrændingen. Først herefter var de overraskende lyse og rummelige butikslokaler ryddet, så malerne kunne komme i gang._>>