Illustrerede digte
Bananunderskud
Grimme, grimme ord
Gjorde kur som en delfin

Birgitte Krogsbølls debut, Wöldums pulsar syndrom (det går formodentlig over), indeholder en række grimme, grimme ord, vi ikke vil holde os for gode til at citere:

Ydr! Det er ren Malk de Koijn og det er godt. Næsten lige så gode er de katalogstykker, collagedigte og citatbrokker, man finder undervejs. Krogsbøll får ofte slået hul på sproget og lader nyt drysse frem. Bogens indledende ordleg taler fint for sig selv, om den sproglige økonomi Kroghsbøll bestyrer:

Mange steder undervejs kommer digterens legebarn til sin ret. Mod bogens slutning finder man en fin lille børneremse, ”Så kom nu, Hop!/Kom børn kom kat kom slev kom krat” osv., og Krogsbølls mange advarsler om omvendthed kan tilføjes samme kategori. Et par eksempler: ”Stå ikke på sporet, her kommer tid!/Stå ikke på sporet, her kommer tid!” eller ”Engang blev jeg (lige præcis) ikke morder//Våbenet ville jeg kunne finde:”. Hvorpå følger et lille - absurd - våbenkatalog og pointen: ”Det kunne sagtens være sket”. Man bliver næsten i tvivl om digterens gode intentioner.

De grimme ord og de mindre grimme sprogspil modsvares desværre af en række digte med lutter pæne ord, der ikke rummer nær samme energiske drive: ”I en åben mark med præcis/samme åndeløse venten/og præcis den/samme sitren,/de samme linier brudt/hen over bakkerne/som i engene,/og i brinken, leret og/de våde fisk.” Her og i lignende tekster går der sumpområde i fornøjelsen ved at læse Krogsbøll. Digtet bliver for glat, overrasker ikke og falder upointeret til jorden. Wöldums pulsar syndrom kunne nok have haft godt af en ekstra tur i redaktionsmøllen hos kirurgerne. Med en beskeden frasortering ville bogen formentlig have fremstået helstøbt på Krogsbølls egen sprængte facon.

Debutværkets illustrationer kunne jeg finde mange grimme ord for. De gør sig ganske enkelt ikke. Bidrager med intet, hverken til digtene eller bogen som helhed, og kan ingenting i sig selv. Wöldums pulsar syndrom viser, at grimme ord er værd at gemme til digte. Og irritationen over fotografen Martin Budtz' håbløst ligegyldige, nosseløst skolebladsduplikerede illustrationsmateriale går formodentlig snart over.

>>
 

Birgitte Krogsbøll: Wöldums pulsar syndrom (Det går formodentlig over). Fotografier af Martin Budtz. Øverste Kirurgiske særtryk nr. 5. 62 sider, 110 kr.