Tirsdag 21. januar slår Afsnit P de virtuelle døre op for Corydon - mellem ord og billede, et af websitets største udstillingsprojekter og det hidtil største dyk ned i en enkelt kunstners livsværk. Netudstillingen præsenterer et gavmildt væld af både digte og billeder udført af den danske forfatter og billedkunstner Robert Corydon (1924-84). Ikke mindst billedsiden rummer en lang række tegninger, akvareller og fotografier, der ikke tidligere har været vist for en større offentlighed.

"Ophængningen" af Corydons sproglige og visuelle værker side om side i cyberspace gør det desuden for første gang muligt at betragte digte og billeder som én sammenhængende verden og at krydsklippe imellem dem, helt i Robert Corydons ånd. For, som kunstneren selv har udtrykt det: "jeg føler mig som lyriker og maler, men jeg kan da umuligt sige, hvornår jeg er det ene og hvornår jeg er det andet". For ham er det ikke materialet, men "hele éns syn, der er det afgørende".

To af hans bøger - udgivet i 1968 og 1973, begge under titlen Calligrapoetica - rummer da også en samling visuelle digte eller digteriske billeder, hvor grænsen mellem ord- og billedkunst er endegyldigt udvisket. Et udvalg af disse calligrapoetica - og den tværæstetiske utopi, de er født af - udgør kernen i den aktuelle Afsnit P-udstilling. I selskab med de omkransende digte og billeder finder man en række centrale citater fra Robert Corydons essayistik og fra interviews med ham, samt en hidtil upubliceret prosatekst, Om calligrapoetica. En håndfuld digte er sat i bevægelse ledsaget af digterens egen oplæsning, og på tværs af udstillingens enkelte "rum" går der associerende tråde: fra digt til billede, fra motiv til motiv, fra trykt udgave til original eller udkast. Sideløbende hermed giver Martin Deichmann, som tidligere har stået bag forfatterens portræt i oversigtsværket Danske digtere i det tyvende århundrede, med sine katalogtekster en indføring i Corydons ord- og billedverden - direkte knyttet an til de udstillede genstande.

Robert Corydon debuterede som digter i 1950 med samlingen Hænderne og udgav i sin levetid en snes bøger, herunder også enkelte prosaudgivelser. Forfatterskabets første halvdel opsummeres i digtudvalget Synets flod (1963). Den sidste digtsamling, Til smerten, udkom kort efter digterens død i 1984. Som billedkunstner deltog Corydon blandt andet på den navnkundige POEX 65 (herunder med sin "poesimaskine", som den aktuelle udstilling har taget til sig), ligesom han havde adskillige separatudstillinger, mestendels på danske og svenske biblioteker, men aldrig med helt samme gennemslagskraft som med lyrikken.

Idémanden bag netudstillingen er cand.mag. Thomas Bidstrup Jeppesen, der i 1998 skrev speciale ved Århus Universitet om forbindelserne imellem digtning og billedkunst hos Robert Corydon (teksten kan downloades i sin fulde længde). Tilrettelæggelsen er sket i samarbejde med Afsnit Ps projektleder og webdesigner, forfatteren Christian Yde Frostholm. Digte og calligrapoetica gengives med venlig tilladelse fra Borgens Forlag, ligesom udstillingen er realiseret med stor hjælp fra kunstnerens enke, Gerda Corydon, og med støtte fra Litteraturrådet.
 

Se også yderligere pressestof og pressefotos

Corydon - mellem ord og billede er støttet af Litteraturrådet. Afsnit P, der har siden 1998 været et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi, litteratur og billedkunst, modtog i 2002 også støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Vi kan kontaktes på afsnitp@email.dk og tlf. 32 54 95 96. Læs mere om Afsnit P på www.afsnitp.dk/presse, og fortæl os, hvis du mangler pressebilleder - vi kan ofte levere billeder i bedre opløsning, end et screenshot kan give. Angiv venligst altid både kunstneren og Afsnit P i billedteksten.

Bemærk at det også er muligt at blive tilmeldt vores elektroniske pressemailingliste.

 

tidligere pressemeddelelse

tilbage til galleri | aktuelt | aktuelt-arkiv | 14/1/03