Fra og med onsdag 29. august 2001 præsenterer afsnitp.dk internetudstillingen Amoklæsning, hvor syv deltagere med vidt forskellig faglig baggrund har fået chancen for at gå amok i Simon Grotrians seneste digtsamling, Risperdalsonetterne. De syv læsere er dramaturgen Kitte Wagner, billedkunstneren Camilla Nørgård, teologen og journalisten Søren E. Jensen, digteren Lars Bukdahl, komponisten Hans Sydow, lektor Vera Plougmann og scenografen Dorte Holbek.

De har hver især valgt en sonet at tage udgangspunkt i: undre sig over, give sig hen til, fare vild i, associere ud fra, fortolke, aktualisere, irriteres eller begejstres over.

Udstillingen er en vildtvoksende undersøgelse, både af at læse Simon Grotrian og af at læse digte i det hele taget. Samtidig afspejler den syv forskellige personligheder.

Videoer, udskrifter, citater, billeder og stills supplerer hinanden i en mosaik, hvor de syv stemmer kommenterer digtene og rækker ud efter andre værker og fortolkninger. Den grafiske præsentation bringer de enkelte stemmer i dialog. Sitets besøgende kan vælge sin egen rute gennem vildnisset: der er mulighed for at bevæge sig gennem hver enkelt læsning i den rækkefølge, den er blevet til i, eller man kan forfølge temaer og associationer og springe på kryds og tværs i tekstdiagrammet. Den besøgende har desuden mulighed for at blande sig i samtalen i udstillingens gæstebog.

Læsningerne er blevet til under syv videooptagede samtaler mellem på forskellige locations, henholdsvis Frederiksberg Antikvariat, et værksted på Nørrebro, et studie på Vesterbro og en villa på Amager.

Bag Amoklæsning står cand.mag. Karen Wagner og forfatteren Christian Yde Frostholm - begge en del af den faste redaktion på websitet afsnitp.dk - samt scenografen Tinne Borgland.

Risperdalsonetterne, der udkom i 2000, er Simon Grotrians 13. digtsamling. Han har blandt andet modtaget Michael Strunge-Prisen (1990) og Emil Aarestrup-medaljen (1998). Til oktober udkommer hans 14. bog, Seerstemplet.

 

Idé: Tinne Borgland, Christian Yde Frostholm og Karen Wagner
Tilrettelæggelse: Christian Yde Frostholm og Karen Wagner
Interviewer: Karen Wagner
Kameramand og designer: Christian Yde Frostholm
Scenograf: Tinne Borgland

Borgens Forlag har leveret læseeksemplarer af digtsamlingen, og Frederiksberg Antikvariat har bidraget ved at lægge lokaler til tre af samtalerne. afsnitp.dk er desuden støttet af Kulturministeriets Udviklingsfond, Litteraturrådet og Kulturministeriets bevilling til støtte af almenkulturelle tidsskrifter.

 

pressebilleder kan downloades her

kontakt afsnitp.dk

tidligere pressemeddelelse

tilbage til galleri | aktuelt | aktuelt-arkiv | 29/8/01