Projektet er endnu et bud på en gentænkning af den traditionelle rollefordeling mellem kunstner og publikum og rammer ind i et felt mellem fluxus og det før-romantiske bestillingsværk lavet af håndværkskunstneren. At benytte Internettet som rum for projekter af denne art virker som en god idé på et tidspunkt, hvor mediet stadig er så nyt, at de involverede parter sidder inde med en fornemmelse af pionerånd og leg, som i Eunuka tur//SLASH//RETURN. De to deltageres indbyrdes relation får i chatrummet karakter af intim mandeklub med plads til fælles begejstring og smittende engagement, som kan genfindes i novellens drive og tone. Det kunne være interessant at udvide kredsen af deltagere og lade produktionstiden være længere for så at se, om en lignende energi ville opstå og eskalere til et litterært Dungeons and Dragons-fællesskab.

Eunuka tur//SLASH//RETURN er udgivet af Biblioteket Øverste Kirurgiske og Kulturnet Danmark 2001. 84 sider, 130 kr. Bogen produceres som "print on demand" og kan bestilles hos boghandleren eller via email eller ses på kulturnet.dk.

 

 

tilbage til udefraforrige bidrag | aktuelt