Det traditionelle fotografi, fanget på film og gengivet på papir, er alle dage blevet iscenesat, retoucheret, dobbelteksponeret og håndkoloreret. Den digitale teknologi har blot gjort det lettere at skabe fantastiske og overbevisende scenarier med kun delvis eller slet ingen forbindelse til den virkelige verdens objekter. Måske skal vi bare vænne os til, at billederne fra NASA's arkiver ikke længere skal være troværdige, men snarere kan være det.

Positivt set etablerer en sådan forandret billedforståelse en fritstilling af det digitale OG det fotografiske billede og åbner for en mere smidig billedreception. Ideerne om stabile, uforanderlige og afsluttede billeder holder ikke i forhold til den nuværende udvikling. De må i stedet drejes i retning af en forståelse af billedet som noget foranderligt og knopskydende - nærmest i stil med den mundtlige fortælletraditions historier, hele tiden fortolket og forandret ved genfortælling. En stabil form opnås først, når der ikke længere er nogen, der gider fortælle dem.

forrige bidrag | næste bidrag