Som det fremgår af eksemplerne er der stor teknisk forskel på billederne. De er optaget, transmitteret og formidlet digitalt, og undervejs har billedmaterialet forandret sig en del. Den elektroniske støj fra optagelserne er fjernet, farverne er blevet kalibreret, og små billeder er sat sammen til større enheder. Dertil kommer formateringsprocedurer, for at materialet kan sendes over Internettet, og slutteligt er skærmens indstillinger med til at påvirke den endelige gengivelse.

Billederne kan altså ikke siges at være den skinbarlige sandhed om, hvordan der ser ud deroppe, 50 millioner kilometer væk. Og efter at man har kigget på dem et stykke tid, ligner de jo egentlig blot nogle iscenesatte udsnit af Mexicos ørken. En lignende historie opstod i forbindelse med Apollo 11's månelanding og Armstrongs fodspor i støvet. Det var nok bare en statsstøttet Hollywoodproduktion.