Internettet bliver ofte karakteriseret som ikke-hierarkisk og åbent. Alle med adgang til computer og netværk kan få fat i alle typer information og der er ingen grænser for hvem der kan lave hvad på nettet, blot med få midler og lidt knofedt. Men, samtidig er der også en tendens til at der opstår visse kulturer og interessefællesskaber, som umiddelbart er svære at finde ind til gennem de traditionelle portaler som Yahoo, Altavista, Lycos og andre. I den sammenhæng er mund til mund metoden langt bedre. Og det er hvad denne klumme vil bedrive.

Det følgende handler om grafik på nettet. Lækker, god, elegant eller sjov. Det kan se ud på mange måder, og de adresser jeg har valgt prøver alle at få nettet til at udvikle sig grafisk, til at leve op til mediets særlige forhold.

For Internettet er et nyt medie, som ligner både avisen og tv lidt, men alligevel er noget ganske andet, ikke mindst på grund af de interaktive muligheder. Computerskærmens dimensioner harmonerer ikke med avisens, så komposition og layout må gentænkes, ligesom skærmen heller ikke er rar for øjnene efter længere tids læsning. Teksten trykkes ikke med blæk, men formes af pixels, små bitte firkanter i kvadrerede grids, så nye læsevenlige fonte (skrifttyper) må opfindes. Det samme gælder for navigationen, altså dét at finde rundt på Nettet og på den enkelte side. Bogens traditionelle linearitet er på Nettet afløst af mulighederne for gennem hyperlinks at springe frem og tilbage mellem sider og kombinere sig frem til de informationer man skal bruge. Forklarende tegn, symboler og billeder er værdifulde redskaber til at gøre denne hoppen og springen let og sjov, som supplement til forklarende ord.

dinctype
crew4
dinctype
k10k
k10k
dinctype