Johannes Heldén: The Prime Directive

Afsnit P proudly presents The Prime Directive - a new digital poetic work by Swedish poet and artist Johannes Heldén.

The Prime Directive is Johannes Heldén's largest online piece, uniting his talents within literature, sound art, and drawing. It is released simultaneously in a Swedish and an English version.

A fragment that has come in our possession, and which might originate from the artist's harddisk, reads:

"The Prime Directive is [two non-linear landscape levels] two prisoners in a linear geography. For each "on(mouseOver)" and "on(release)" a new rift in time will open, a new possibility for something to slip through. A text, a variable, a prime number. Or if you so desire; The Prime Directive is [an instance of] a machine, there to construct a context where there is none, i.e. in what we know as the real world. Two escape lines trapped in bureaucracy, but each line is inhabited by myriads of tiny ones [automatons, machines] and what these little [cute] ones does when you click the button, or when you don't pay attention, or when you sleep(...)"

The work is the first in a series of new Nordic visual poetry called Ord i øjet (Words in the Eye) on the Afsnit P website. The series is curated by Christian Yde Frostholm and Karen Wagner and supported by Nordic Culture Fund, and Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde and Kulturfonden Danmark og Finland.

Fredag 1. december kan websitet Afsnit P stolt præsentere
Primärdirektivet - et nyt digitalpoetisk værk af den svenske
digter, lyd- og billedkunstner Johannes Heldén. Værket er
første led i en serie med ny nordisk visuel poesi på
Afsnit P (www.afsnitp.dk) med overskriften Ord i øjet.

Primärdirektivet, som er Johannes Heldéns største
online-værk til dato, forener hans talenter inden for hele tre
kunstarter: skrift, lyd og tegning. Værket er opdelt i to
afdelinger, repræsenteret ved to svævende, rumlige bøger,
som åbner ind til hvert sit gådefulde science fiction-univers.
I hvert af dem må man selv med computermusen afsøge og
sammensætte sin litterære oplevelse - inden for de rammer
digteren har udstukket. Værket er komplekst, men også
gennemkomponeret: ens rejse igennem det er måske nok
båret af tilfældet, men intet er i den forstand tilfældigt.

I et overleveret fragment, der er kommet Afsnit P i hænde,
og som kan tænkes at stamme fra kunstnerens harddisk,
lyder det:

"Primärdirektivet er [to ikke-lineære landskabsniveauer], to
fanger i en lineær geografi. For hvert "on(MouseOver)" og
"on(release)" åbnes en ny sprække i tiden, en ny mulighed
for, at noget nyt slipper igennem. En tekst, en variabel, et
primtal. Eller hvis man vil:
Primärdirektivet er en instans af
en maskine, skabt til at skabe sammenhæng, hvor der ingen
er, det vil sige i det, vi kalder virkeligheden. To flugtlinjer
fanget i et bureaukrati, men hver linje bebos af myriader af
mindre [automater, maskiner] og hvad disse små [søde]
væsener foretager sig, når du klikker, eller når du ikke ser,
når du sover (...)"

Johannes Heldén er født 1978 og bor og arbejder i Stockholm.
Som digter debuterede han i bogform i 2003 med digt-
samlingen Burner (Bonniers). Han har siden udgivet Det Underjordiske Systemet (OEI Editör 2005) og En maskin
af ljus (Bonniers 2006). Som billedkunstner tog han afgang
i 2004 fra Kunstakademiet Valand i Göteborg, hvor han har
haft flere soloudstillinger, senest The Star Alphabet (Galleri
Mors Mössa 2005). Og som lydkunstner har han blandt
udgivet cd'erne Sketchbook (Trente Oiseaux 2002) og
Destination: rymden (Ideal Recordings, 2003).

Heldén har arbejdet i Sverige, Norge, Rusland og Japan og
desuden udstillet og optrådt i både Finland, Tyskland og
Holland. I Danmark kunne man opleve ham på
LiteraturHaus i december 2005. I efteråret var han deltager
på festivalen Full Pull i Malmö.

Afsnit P præsenterede første gang Johannes Heldén i 2005
på den omfattende netudstilling konkretpoesi.se, hvor han
figurerer som en af den aktuelle svenske litteraturs vigtigste
visuelle digtere og "arvtagere" til 1960'ernes grænse-
brydende kunst. På nettet i øvrigt har han bl.a. bidraget til
det svenske magasin Stalker.net.
 

Afsnit P løfter sløret for Johannes Heldéns Primärdirektivet -
som vil kunne opleves i både en svensk og en engelsk version
- 1. december 2006. Pressen vil allerede nu have mulighed
for at rekvirere et særligt presse-preview på værket
(afsnitp@afsnitp.dk). Kunstneren er i København i dagene
omkring releasen og står til rådighed for interview
(info@johanneshelden.com). Se desuden Heldéns egen
hjemmeside.
 

 

Ord i øjet - ny nordisk visuel poesi er kurateret af Christian
Yde Frostholm og Karen Wagner. Udstillingsrækken realiseres
takket være Nordisk Kulturfond, Fondet for Dansk-Svensk
Samarbejde
og Kulturfonden for Danmark og Finland. Afsnit P
er desuden støttet af Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg.
 


Screenshots og yderligere oplysninger om kan fås hos Afsnit P på
afsnitp@afsnitp.dk, tlf. +45 32 54 95 96 elller mobil
+45 20 84 90 83. Se også
www.afsnitp.dk/presse.
 

Presse om Primärdirektivet:
Jonas Thente: Konstnärliga korsformer (Dagens Nyheter 5/12/06)

 

presse | 24/11/06