Parkeret af:
Søren Langager Høgh

Parkeringstidspunkt:
5/10/07 10:48

Kommentar:
Et STORT P, som også gør det ud for en parkeringsplads lige neden for Viborg Sygehus. Biler kan parkere i en perfekt cirkel. Det er Søndersø, man kan ane i baggrunden.