Parkeret af:
Oskar Ponnert

Parkeringstidspunkt:
19/4/07 0:18

Kommentar:
Det energibesparande P:et! En P-list - dvs en tätningslist för fönster och dörrar. Funktion som styr form, och lyckas få en poetisk klang! Högelastisk P-profil i metervara, som klippes i lagom längder och tejpas fast. Pressas i springor. Håller kylan ute.