Parkeret af:
Mogens Bynkou Nielsen

Parkeringstidspunkt:
10/9/04

Kommentar:
Endelig et p med krop