Parkeret af:
P. Persson

Parkeringstidspunkt:
12/6/04 11:45

Oprindelse:
Malmö

Kommentar:
"Poesi" börjar inte med samma bokstav som "päron" eller "paraply" men däremot med samma bokstav som "piano". Det är inte bara för att pianot, i motsats till päronet och paraplyet, men i likhet med poesin med sin mångskiftande stämma talar till oss. Det är för att pianot - i varje fall om det är en flygel - tycks vilja efterlikna p:et. Då syftar jag naturligtvis inte på vilket p som helst utan på det som är poesidagarnas bomärke sedan sexton år: det snedställda p:et (snedställt som flygeln i konsertögonblicket). Vår ständige affischmakare Allan Jungbeck visar oss sålunda denna pianots hemliga strävan att efterlikna p:et."
- Lasse Söderberg