Parkeret af:
Martin Deichmann

Parkeringstidspunkt:
12/2/04 15:15

Kommentar:
1. skematisk udformning af P fundet i Geofroy Tory: Champ Fleury ou l'Art et Science de la Proportion des Lettres - en kunstnerisk undersøgelse af bogstavers rette proportioner påbegyndt i Frankrig i begyndelsen af 1500-tallet.

2. P udført efter alle kunstens - og undersøgelsens - regler. Som det forrige fundet i Torys Champ Fleury. Værket rummer både meget smukke oversigtsalfabeter og detaljeret gennemgang af det enkelte bogstav.