Parkeret af:
Claus Ankersen

Parkeringstidspunkt:
5/4/04 13:49

Kommentar:
Spoget forander sig
Bogstaver bytter pas
Pofessoren havde svært ve a
Absebtere det
Men integarsjonen lå bå dødslejet
resutaterne var udebevet
Pogarmet slået fejl