Parkeret af:
Lotte Skadborg Hansen

Parkeringstidspunkt:
9/2/04 23:19

Beskrivelse:
Bogstavet P i flint aflejret i kridt

Findested:
Stranden ved Køge Bugt

Findetidspunkt:
September 1996 ud på eftermiddagen

Kommentar:
Bogstavet P var det første fund i samlingen af bogstavsten, der i skrivende stund rummer 29 sten, hvoraf to dog er talsten (60 og 47) og endnu to tegnsætningssten.
Jeg betragter fænomenet bogstavsten som et såkaldt naturspil. I dette tilfælde er spillets navn sandsynligvis nærmere bestemt: scrabble.