Parkeret af:
Jakob Albrethsen

Parkeringstidspunkt:
29/1/04 13:10

Kommentar:
P-værdien er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at dit resultat kan forekomme ved en tilfældighed.
Slår du hundrede gange med en terning, som du mistænker for at være en "snyde-terning", og får hundrede seksere, så er din hypotese sikkert korrekt. Det er ekstremt usandsynligt (men ikke umuligt), at resultatet forekommer ved en tilfældighed - det har en lav p-værdi (kommer sikkert af "probability-value").