Parkeret af:
Paul Soares

Parkeringstidspunkt:
12/1/04 13:37

Kommentar:
Det är ett Pequod-P som vi använde till ett tidigare nummer av Pequod jag gjorde (1999) med tema Underjorden. Estetiken är tagen frå Stockholms tunnelbana, där vi bytt ut T mot Pequod-P.