9

Ansigtsløfteren er smukkere end sit ansigt. Bondefangeren
vokser med opgaven. Charmøren slår sine folder. Dobbelt-
gængeren tripper. Eneboeren træder af på naturens vegne.
Forfølgeren passerer det springende punkt. Grinebideren syn-
ker. Håndhæveren løfter hovedet og ser på sin hånd. Ind-
ynderen folder sig ud. Jasigeren tør ikke andet. Klamphug-
eren vender den tunge ende nedad. Løftebryderen går i styk-
ker på det. Moderbeskytteren griber sig i det. Naturelskeren
er distanceblænder. Omklamreren gør en uheldig figur. Pil-
fingeren river den af. Rodløseren trækker og slipper. Stifin-
deren holder sin sti ren. Tåreperseren sejler sin egen sø. Udhaleren fører sig frem. Vejviseren er ladt alene tilbage. Ærerøreren ved hvor skoen trykker. Øjentjeneren glipper. Åndemaneren er et produkt af sin egen drøm.

 

VIGGO MADSEN (Dobbeltgængeren tripper, 1973)

Dagens digt er valgt af Lars Bukdahl