7

jeg elsker dig disse ord er retningsløse jeg
elsker dig jeg taler med blæsten på en mørk-
nende strand jeg elsker dig du er til stede
og er ikke til stede jeg elsker dig kom til
mig med lyset kom til mig med mørket kom

jeg elsker dig jeg har ikke andre steder at
gå hen jeg elsker dig blomsten sine blade
blomsten sin blæst jeg elsker dig der er fod-
spor i det morgenvåde græs jeg elsker dig
hvorsomhelst og nårsomhelst hvis du findes
jeg elsker dig og der er skyer for solen jeg
elsker dig og solen kommer frem og himlen er
stålblå jeg elsker dig din krop er en dirren-
de streng synger jeg elsker dig der er ingen
forskel på himlen og dine øjne stålblå

jeg elsker dig og det bliver hele tiden mor-
gen over vores liv jeg elsker dig og der dyn-
ges aftener på aftener løvbunker jeg elsker
dig og jeg kan røre ved dig med fingerspid-
serne selv når du ikke er der

jeg elsker dig det er det eneste jeg ved og
det ved jeg ikke engang jeg elsker dig ssh
du må ikke sige det jeg elsker dig jeg har
forladt min viden og min vilje jeg elsker
dig jeg har intet forladt der er intet at
forlade

 

POUL BORUM (fra Ingen vej er længere end lynet, 1983)

Dagens digt er valgt af Johannes F. Sohlman