8

Et af vores spørgsmål lyder: Er vi mynder? Mynderne siger:
Nej, nej. Eller: I begyndelsen skabte mynderne
himlen og jorden, og jorden var øde og tom. Men over vandene
svævede myndernes ånd (åndelig mynde). Og mynderne sagde:
Der skal blive nej, nej. Og der blev nej, nej.
Og mynderne så, at nej, nej
var godt (lige siden har det heddet det gode nej, nej). Adskilte
disse hunde dette nej, nej fra mørket? Ja, dette nej, nej.
De kaldte dette nej, nej for dag og mørket for nat. Og det skete
den første dag. Vi er det stadig. Vi skal være
mynder? Nej, nej.

 

Peter Waterhouse: uddrag af digtet Projektiv geometri fra Tvivl om sporvogne og andre digte. Oversættelse ved Henning Goldbæk.

(Borgens Verdenslyrik 1999)