13

Løft de klingre Glaspokaler,
Som Burgunder-Bølger maler
Røde som en mørk Rubin.

____En svunden Dag,
____En svunden Tid
____Vaagner igjen i mit Minde.
 

Nu Dæmringen kvælder,
Og Jorden har vendt
Sig bort ifra Sollysets Strømme.
____Vilde Rose ved Alfarvej,
____Vinrose, Vinrose!
 

Vilde Rose ved Alfarvej,
Hvor er vor lyse Sommernats Drøm?
Svunden som Tonernes flygtige Strøm?
____Vinrose, Vinrose!

 

J.P. JACOBSEN
(1874? Samlede Skrifter, bind 1, Gyldendal, 1888. 10. udgave 1928)

Dagens digt er valgt af Carsten Sestoft