Raymond Queneau: Cent Mille Milliard de Poèmes (1961). 10 sonetter lader sig kombinere linie for linie til nye formelt korrekte sonetter, hvilket giver en total mulighed for 100.000.000.000 forskellige digte. L'Astrolabe. Recherche littéraire et informatique, University of Ottawa.